Ośrodek Szkoleniowo-Wczasowy Guzianka to jedn NBP. Duże ośrodki wczasowe państwowych firm były bardzo popularne w czasach PRL-u: stanowiły doskonałą bazę wypoczynkowo-szkoleniową i oferowały atrakcyjne zniżki dla pracowników wszelakich zakładów i spółek.

Wiele firmowych obiektów wczasowych zamknięto lata temu, jednak niektóre z nich do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością. Dziś nie służą jedynie pracownikom dużych zakładów, ale są dostępne dla turystów – co sezon odwiedza je tyle osób, że miejsca należy rezerwować z wyprzedzeniem. Jednym z takich ośrodków jest Ośrodek Wypoczynkowy NBP Guzianka.

Dla niektórych ten termin „NBP” może być nieznajomy, dlatego wyjaśnimy wam, co oznacza.

NBP to skrót od terminu „Narodowy Bank Polski” – to polski bank centralny założony w 1945 roku. Zastąpił on wtedy ówczesny Bank Polski Spółka Akcyjna.

Narodowy Bank Polski pełni trzy funkcje: banku centralnego, banku emisyjnego i banku banków. Zadaniem NBP jest kontrola stabilnego poziomu cen, obsługa bankowa budżetu państwa i pełnienie funkcji regulacyjnych w stosunku do banków. Ponadto Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emisji pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

NBP jako bank centralny powinien być niezależny od wpływów politycznych. W przeciwieństwie do działającego wcześniej Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, Narodowy Bank Polski w żadnym stopniu nie należy do osób prywatnych i nie ma prywatnych udziałowców.

Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd, w skład którego wchodzi prezes, dwoje wiceprezesów i 4-6 członków. Członków NBP na wniosek urzędującego prezesa powołuje i odwołuje prezydent. Za realizację polityki pieniężnej, zatwierdzanie planów finansowych banku centralnego oraz sporządzanie sprawozdań z jego działalności odpowiada Rada Polityki Pieniężnej.

Narodowy Bank Polski